Specialepris Hall of Fame Indkaldelser Baggrund Årets nominerede

datalogi.dk

Dette domæne har tidligere huset hjemmesiden for Dansk Selskab for Datalogi, som blev nedlagt i 2022. Hjemmesiden videreføres som hjemsted for Specialeprisen i Datalogi. Selskabets gamle hjemmeside kan ses hos google.

Årets Nominerede

For specialer skrevet i 2021 har vi nomineret tre specialer, som er med i konkurrencen om at blive årets speciale og vinde prisen på 25.000 kr. Se nærmere under punktet om årets nominerede.
Specialeprisen i Datalogi

Hvert år kåres årets bedste datalogiske speciale eller eksamensprojekt. Prisen, som fra 2021 er på 25.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og blev tidligere doneret af DANSK IT og uddelt af Dansk Selskab for Datalogi.

Alle vejledere ved de datalogiske og datatekniske institutter har mulighed for at indstille ét projekt til prisbelønning, når der indkaldes hertil i starten af hvert kalenderår. Nyeste indkaldelse.

Styregruppen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Styregruppen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen.

Forfatterne samt vejledere til de nominerede projekter (fra denne slutrunde) vil blive indbudt til prisoverrækkelse, som i år forventes at finde sted den 26. oktober i forbindelse med Digital Tech Summit i BellaCenteret, København.

Mere ...

Som overordnet krav for at et projekt kan komme i betragtning til specialeprisen stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten sendes senest 15. september 2022 som e-post til Styregruppen for Specialeprisen i Datalogi: ncjuul@ida-it.net Denne annoncering kan anvendes til opslag.

Styregruppen for Specialeprisen i Datalogi består af to repræsentanter for hhv IDA IT og DI Digital, som sammen financierer både prisoverrækkelsen og selve prisen på 25.000 kr.

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Christian Juul, IDA IT via ncjuul@ida-it.net eller tlf 46 74 38 60.