Specialepris Hall of Fame Indkaldelser Baggrund Årets nominerede

Indkaldelse som pdf

En højre spalte mere

xxx
Bedste datalogisk speciale 2021
Vejledere af specialer og eksamensprojekter på kandidatniveau fra datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter inviteres hermed til at indstille kandidatspecialer til prisen for bedste speciale i datalogi for kalenderåret 2021.
Indkaldelse af indstillinger til bedste speciale i datalogi 2021
Styregruppen for Specialeprisen i Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2021 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter i Danmark. Prisen er siden 1991 blevet uddelt af Dansk Selskab for Datalogi indtil selskabet blev nedlagt, sidste gang i januar 2022 vedr. specialer afleveret i 2019 og 2020. Nu står Styregruppen for Specialeprisen i Datalogi (se neden for) for uddelingen.

Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen. Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år vil kunne ses på: datalogi.dk Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder og de(n) indstillede kandidater skal indvillige i at blive indstillet herunder at specialekarakteren indgår i indstillingen. Indstillingen skal være på højst een side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller speciale eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Dog kan specialets karakter efter anmodning udelades af indstillingen og blot oplyses til priskomitéen. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-postadresse for forfatter(e) og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort på datalogi.dk. Her vil man også kunne finde oplysninger om tidligere prisopgaver.

Styregruppen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Styregruppen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse, som forventes at finde sted den 26. oktober i forbindelse med Digital Tech Summit i BellaCenteret, København.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten sendes senest 15. september 2022 som e-post til Styregruppen for Specialeprisen i Datalogi e-post: ncjuul@ida-it.net

Tredie venstre...
xx.x..x x
For yderligere oplysninger, kontakt Niels Christian Juul, IDA IT via ncjuul@ida-it.net eller tlf 46 74 38 60.