Specialepris Hall of Fame Indkaldelser Baggrund Årets nominerede

datalogi.dk

Dette domæne har tidligere huset hjemmesiden for Dansk Selskab for Datalogi, som blev nedlagt i 2022. Hjemmesiden videreføres som hjemsted for IT Specialeprisen. Selskabets gamle hjemmeside kan ses hos google.

Årets Nominerede

For specialer skrevet i 2022/23 forventer vi atnominere tre specialer, som er med i konkurrencen om at blive årets speciale og vinde prisen på 25.000 kr. Se nærmere under punktet om årets nominerede.
IT Specialeprisen 2023

Hvert år kåres årets bedste datalogiske speciale eller eksamensprojekt. Prisen, som fra 2021 er på 25.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og blev tidligere doneret af DANSK IT og uddelt af Dansk Selskab for Datalogi.

Alle vejledere ved de datalogiske og datatekniske institutter har mulighed for at indstille ét projekt til prisbelønning, når der indkaldes hertil i starten af hvert kalenderår. Nyeste indkaldelse.

Styregruppen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Styregruppen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således at de ca. 3 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen.

Forfatterne samt vejledere til de nominerede projekter (fra denne slutrunde) vil blive indbudt til prisoverrækkelse, som i år forventes at finde sted fredag den 3. november 2023 i forbindelse med Driving IT konferencen i Ingeniørforeningslokaler på Kalvebod Brygge i København.

Indstilling...

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet

 • enten er nyskabende,
  • dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller
  • nye praktiske konstruktioner,
 • eller viser ny anvendelse,
  • dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny må-de,
 • eller formidlende på et højt pædagogisk plan,
  • dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.
Det skal bemærkes, at specialets betydning for praksis vægtes ligeligt med de akademiske kvaliteter..

Indstillingen på dansk eller engelsk og et virksomt link til selve specialerapporten (alternativt vedhæftet som pdf) sendes senest 1.oktober 2023 som e-post til Styregruppen for Specialeprisen i IT e-post: ncjuul@ida-it.net

Styregruppen for Specialeprisen i IT består af en repræsentant for IDA IT, DI Digital, og IT Institutlederkredsen. De to første financierer både prisoverrækkelsen og selve prisen på 25.000 kr.

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Christian Juul, IDA IT via ncjuul@ida-it.net eller tlf 46 74 38 60.