Specialepris Hall of Fame Indkaldelser Baggrund Årets nominerede

Indkaldelse af indstillinger

Baggrund

Hvert år kåres årets bedste datalogiske speciale eller eksamensprojekt. Prisen, som fra 2021 er på 25.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og blev tidligere doneret af DANSK IT og Dansk Selskab for Datalogi. Alle vejledere ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisbelønning, når der indkaldes hertil i starten af hvert kalenderår.

Styregruppen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Styregruppen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således at de ca. 3 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen.

Som overordnet krav for at et projekt kan komme i betragtning til specialeprisen stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

Det skal bemærkes, at specialets betydning for praksis vægtes ligeligt med de akademiske kvaliteter.

Tidligere modtagere af Specialeprisen


2022/23: xxxx "xxxxx"
2021: Aleksander Bjørn Grodt Christiansen, DTU "Dynamic algorithms for implicit vertex-colouring of graphs with bounded arboricity"
2020: Tor-Salve Dalsgaard, cand.scient, DIKU "Modelling Natural Human Pointing for Target Prediction in VR"
2019: Jakub Dargaj, cand.scient, DIKU "Computability and Bounded Rationality in Repeated Games"
2018: Niklas Heim, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. "Automated Anomaly Detection In Chaotic Time Series: A Reservoir Computing Approach"
2017: Anders P. K. Dalskov, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. "End-to-End Encrypted Cloud Storage: A Security Analysis of SpiderOak ONE"
2016: Silas Nyboe Ørting, DIKU "Automatic estimation of emphysema extent in low-dose CT scans of the lungs
2015: Andreas Mathisen og Søren Krogh Sørensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet "The Effect of Indoor Positioning Performance on Human Activity Reasoning"
2014: Eva Rotenberg, DIKU "Maintaining alterable planar embeddings of dynamic graphs"
2013: Jens Johansen og Morten Kragelund Holt, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet "Computing Triplet and Quartet Distances"
2012: Piotr Borowian, DTU Compute. "Redesigning the language for business logic in the Maconomy ERP system and automatic translation of existing code"
2011:
Jakob Lykke Andersen, SDU ”Computational Methods for Graph Grammar Analysis – Finding Chemical Patterns”
2010: Prisen blev delt mellem:

Henrik Møller Rasmussen og Johan Musaeus Bruun, DTU Informatik "Detection, Recognition, and Georeferencing of Traffic Signs in Street-Level Imagery"

Michal Terepeta, DTU Informatik "Flow Analysis using Program Graphs"
2009: Prisen blev delt mellem:

Rasmus Fonseca, DIKU "Ab Initio Protein Structure Prediction using Bezier Curve Representation"

Jakob Aarøe Dam, CS AU "A web-based weather service for wind sports"
2008:
Prisen blev delt mellem:

James Avery, DIKU "The Generalized Sturmian Method: Development, Implementation and Applications in Atomic Physics"

René Truelsen og Kristine Slot, DIKU "Content-aware video editing in the temporal domain"
2007:
Mohammad Jowkar, DIKU "Exploring the Potential of the Cell Processor for High Performance Computing
2006:
Kasper Winther Jørgensen og Lasse Lohilahti Mølgaard, IMM/DTU "Tools for Automatic Audio Indexing
2005:
Esben Heltoft Andersen og Christoffer Rosenkilde Nielsen, DTU "Statisk validering af stemmeprotokoller
2004:
Jakob Holck, DIKU. "Dynamisk simulering af artikulerede stive legemer"
2003:
Jeppe Nejsum Madsen "Methods for interactive constraint satisfaction"
2002: Anders Brodersen og Michael Bang Nielsen, DAIMI "Rendering under Uncontrolled Illumination"
2001: Mikkel Kirkeby Mosthaf, RUC "En model for identificering af ledsætningskommaer (nyt komma)
2000: Lars Kroll Kristensen  "Aintz: Collective Problem Solving by Artificial Ants"
1999: Peter Møller Neergaard "Weak and Strong Normalization, K-redexes, and First- Order Logic"
1998: Claus Rosendal Gareissen  "Løsning af det todimensionale guillotine-pladeudskæringsproblem vha. kolonnegenerering"
1997: Ulrik Pagh Schult "Implicit and Explicit Aspects Of Scope and Block Structure"
1996: Ole Fogh Olsen "Multi-Scale Segmentation of Grey-Scale Images"
1995: Jakob Rehof "Polymorphic Dynamic Typing Aspects of Proof Theory and Inference"
1994: Klaus Harbo "Dokumentbehandling og SGML transformation"